Skip to content

Teknologi

VAQ leverer komplette RAS-anlegg med fiskevelferd, vannkvalitet, driftsvennlighet og kvalitet i fokus. Vi jobber tett med forskningsinstitusjoner og leverandører for kontinuerlig utvikling av vår teknologiske plattform.

Prosjekt

Vår modell for prosjektgjennomføring sikrer trygge og presise leveranser i samarbeid med byggherrer og øvrige aktører i prosjektene. Vårt mål er å alltid levere til riktig tid og budsjett i tråd med våre kunders ønsker for sine prosjekter.

Opplæring og support

Med alle våre leveranser følger tilpassede opplæringsprogram for å sikre optimal funksjon i driftsfasen.Vi tilbyr driftssupport for oppfølging og optimalisering under produksjon, og serviceavtaler for vedlikehold av utstyr.

Om RAS

Et godt hjem for fisk

RAS (Recirculating Aquaculture Systems) benytter avansert teknologi for rensing og gjenbruk av vann i landbaserte oppdrettsanlegg. Typisk resirkuleres 95-99% av produksjonsvannet. Det innebærer en svært effektiv utnyttelse av vannressurser. Lite svinn muliggjør et svært gunstig grønt fotavtrykk. Varmevekslere og andre komponenter i prosessen utnytter energien i vannet. Dette gir mulighet for effektiv styring av temperatur og dermed forutsigbare produksjonsbetingelser. RAS-anlegg fra VAQ leverer også optimal vannkvalitet og vekstkår for fisk – med høy grad av biosikkerhet. Våre løsninger er tilrettelagt slik at både fisk og folk skal trives i hverdagen.

Vår leveranser inneholder:

  • Prosjektutvikling fra idé til ferdig bygget anlegg
  • Mulighetsstudier
  • Biologisk produksjonsplanlegging
  • Prosessberegninger og massebalanser
  • Prosjektering og tegningsproduksjon
  • Elektrotekniske anlegg og driftskontroll (SCADA)
  • Bygging, montering og igangkjøring av anlegg
  • Opplæring av operatører og driftsledere
  • Dokumentasjon
  • Driftstøtte i produksjonsfase

Bilder fra vår virksomhet

VAQ er i dag over 40 ansatte med hovedkontor i Asker og avdelingskontor i Trondheim. Vi har verdensledende kompetanse innenfor dimensjonering, design, bygging og drift av landbaserte oppdrettsanlegg med RAS-teknologi. Vi opplever stor etterspørsel både fra eksisterende og nye kunder.

Siden oppstarten har vi levert fem komplette produksjonsanlegg. Alle gir svært gode resultater til våre kunders store tilfredshet. For tiden er ytterligere to postsmolt anlegg under bygging.

VAQ AS

Askerveien 61, 1384 Asker
tel:+47 906 80 500
info@vaq.no

.

Back To Top